Atelier Maatschappelijk Vastgoed

Verbindt fysiek en sociaal.

Samen versterken we het sociale hart van de samenleving

Veel ontmoetingscentra worstelen met onderbezetting, teruglopende subsidies, hoge kosten, onbezette bestuursposten, en uit noodzaak of plicht beperkte reserves. Het Atelier Maatschappelijk Vastgoed (AMV) wil de onzekerheid rond het voortbestaan van deze accommodaties wegnemen. Want maatschappelijk vastgoed, een plek waar mensen elkaar ontmoeten, is van groot belang voor de leefbaarheid en vitaliteit van de samenleving.

We bieden hulp aan de eigenaren en gebruikers van ontmoetingscentra door verbeteringen, transformaties en nieuwe (sociale) verdienmodellen te stimuleren. We streven er samen met de beheerders van accommodaties naar het maatschappelijk vastgoed winstgevend en toekomstbestendig te maken.

Laatste nieuws

We beginnen met een vitaliteitsscan

Met een vitaliteitscan wordt in beeld gebracht voor welke uitdaging(en) een accommodatie staat. Waar liggen de kansen en mogelijkheden om de positie van de accommodatie te versterken? Op basis van die informatie bepalen we welke ondersteuning we kunnen bieden.

Samenwerkingspartners

header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders